Program konferencji Dni Chłodnictwa 2014

dch1

KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA
XLVI Dni Chłodnictwa
19 – 20.11.2014r.

ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE URZĄDZEŃ
I INSTALACJI CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH
ORAZ POMP CIEPŁA

MIEJSCE KONFERENCJI
Sala konferencyjna – Hotel PURO Poznań
ul. Stawna 12, Poznań

 

dch2

Konferencja jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

KOMITET ORGANIZACYJNY

  • Bolesław Gaziński – przewodniczący
  • Grzegorz Krzyżaniak – sekretarz naukowy
  • Katarzyna Jastrzębowska – sekretarz organizacyjny
  • Andrzej Grzebielec – członek komitetu

Program konferencji
19 listopada 2014 – środa

  • 9.30 Rejestracja uczestników
  • 10.00 Rozpoczęcie konferencji

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Bolesław Gaziński

SESJA I

1. Zalewski M: Analiza doboru pompy ciepła powietrze woda WATERSTAGE. Wybór punktu biwalentnego. KLIMA THERM S.A.
2. Bocar I: Energooszczędne rozwiązania firmy Honeywell dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Honeywell.
3. Wojtan L : Budowa i zastosowania pomp ciepła dużych mocy..
4. Krawczykowski R: Nowa perspektywa finansowa UE – możliwości rozwoju dla branży chłodniczej. Europejska Grupa Szkoleniowo – Doradcza.
5. Mizera G i inni: 1. Ewaluacja eksperymentalna pracy układów chłodniczych obsługujących komorę składową kapusty pekińskiej; 2. Ewaluacja pracy pośredniego układu chłodniczego z zastosowaniem propanu dla komory składowej marchwi. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk
6. Śmierciew K. i inni: 1. Badania eksperymentalne wymiany ciepła i oporów przepływu w minikanałowym wymienniku ciepła; 2.Analiza możliwości wykorzystania efektu pompowania kapilarnego dla czynników chłodniczych. Politechnika Białostocka

12.40 PRZERWA NA KAWĘ

13.00 SESJA II

7. Gumienny M: Urządzenia z wykorzystaniem techniki inwerterowej. Area Cooling Solution.
8. Winkowski A., Mazur B: Sprężarka z automatyczną regulacją sprężu wewnętrznego i zasada działania. Parametry charakterystyczne, zastosowanie i dobór. Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZŁ- DĘBICA
9. Hałuszko G.: Przyrządy pomiarowe TESTO dedykowane do przemysłu chłodniczego. TESTO Sp. z o.o.
10. Krystecki J.: Energooszczędne rozwiązania techniczne urządzeń dla instalacji chłodniczej marketowej
w kontekście nowych regulacji F-gazowych. TEKO Polska Sp. z o.o.

15.00 PRZERWA OBIADOWA

15.30 SESJA III

15. Stęplewska U.,Wróbel-Jędrzejewska M: Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne w aspekcie ograniczania śladu węglowego CF (Carbon Footprint). Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi
16. Obracaj D., Szlązak N.: Sposoby redukcji ciśnienia hydrostatycznego w instalacjach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii,
11. Erchard W: Oszczędność energii w układach chłodniczych i grzewczych przy zastosowaniu zaworu Energy Valve firmy BELIMO BELIMO Siłowniki S.A.
12. Grejcz R. – Emerson Coresense. EMERSON Climatc Technologies
13. Klimosz F.: DIXL sterowniki i regulatory dla systemów chłodniczych. DXL Sp. z o.o.
14. Gaziński M., Brus K., Gaziński B.: Jaki czynnik chłodniczy na dziś, a jaki na jutro? Systherm D. Gazińska s.j.
15. Gaziński M.: Zastosowanie sprawności Lorentza do oceny pomp ciepła. Systherm D.Gazińska s.j.

18.00 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

20.00 Uroczysta kolacja – Restauracja Hotel Puro ul. Stawna 12 , Poznań

20 listopada 2014 – czwartek

10.00 SESJA IV

1. Bohdal T., Sikora M., Widomska K: Badanie skraplania mieszanin zeotropowych w minikanałach.
Politechnika Koszalińska, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa.
2. Bohdal T., Kruzel M., Sikora M: Badanie skraplania czynnika chłodniczego w pionowym minikanale rurowym. Politechnika Koszalińska, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa.
3. Butrymowicz D. i inni: 1. Badania eksperymentalne wymiany ciepła w inżektorze cieczowo-parowym dla izobutanu; 2. Badania pracy strumienicy dwufazowej cieczowo-parowej dla dwutlenku węgla Politechnika Białostocka
4. Gagan J i inni: 1. Obliczenia numeryczne wymiany ciepła i masy w przechowalni kapusty pekińskiej; 2. Badania eksperymentalne stanu powietrza w komorze składowej marchwi. Politechnika Białostocka
5. Grzebielec A., Rusowicz A., Kossakowski W., Osmólski J: Wpływ umiejscowienia wymiennika regeneracyjnego na efektywność pracy termoakustycznego urządzenia chłodniczego. Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej.
6. Grzebielec A.1,Ociepa M2: Możliwość zastosowania nowoczesnych algorytmów sterowania
w powietrznych pompach ciepła dużych mocy. Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej1;Budopex S.A. S.K.A.2.

12.00 PRZERWA NA KAWĘ

12.15 SESJA V

7. Ruciński A.,Mierzejewski T: Straty ciśnienia w przepływach dwufazowych czynników chłodniczych
w mikrokanałach. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej.
8. Rusowicz A.1,2, Baranowski P.A.2, Leszczński M.2, Sienkiel D1: Badania nad zastosowaniem powietrznych mikrostrumieni do chłodzenia elektroniki. Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej1;Centralny Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o.2
9. Ziółkowski A: Akredytacja organizatorów szkoleń i certyfikacja instalatorów OZE. Urząd Dozoru Technicznego
10. Nowości w prawie dotyczącym chłodnictwa i klimatyzacji, certyfikacji osób i firm. Ministerstwo Ochrony Środowiska
11. Gaziński M:. Sprężarki odśrodkowe z łożyskiem magnetycznym Systherm D.Gazińska s.j,
12. Grzegorski M.: Systemy klimatyzacyjne GMV  ,  Multi Free Match i Super Free Match marki Gree . Możliwości technologiczne, zastosowania  oraz doświadczenia z eksploatacji. GREE. Systherm D.Gazińska s.j. / Free Polska Sp. z o.o.

14.30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI / OBIAD

Informacje:

1. Czas wygłaszania referatu autorskiego + dyskusja  ~ 15 min.
2. Czas wygłaszania referatu promocyjnego + dyskusja ~ 30 min.
3. Do dyspozycji referentów projektor multimedialny, tablica (flipchart), wskaźnik, komputer

MIEJSCA ZAKWATEROWANIA ORAZ UROCZYSTEJ KOLACJI

Hotel PURO Poznań**** ul. Stawna 12, Poznań

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE

PATRONAT MEDIALNY

dch3

Dodatkowych informacji udzielają:

  • mgr Katarzyna Jastrzębowska | tel. 61 850 75 05, katarzyna.jastrzebowska@systherm.pl
  • dr inż. Grzegorz Krzyżaniak | 61 850 75 14 grzegorz.krzyzaniak@systherm.pl

Informacje o konferencji znaleźć można także na stronie:
test.systherm.pl
www.szkoleniasystherm.pl