Serwis klimatyzacji – obowiązkowy certyfikat?

Serwis klimatyzacji – już niedługo obowiązkowy certyfikat dla właścicieli warsztatów samochodowych i nie tylko…

slide2

F-gazy znajdują się w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Ich wyciek jest bardzo szkodliwy dla warstwy ozonowej. Toteż kontakt z urządzeniami napełnionymi takimi czynnikami chłodniczymi mają mieć już tylko osoby odpowiednio wykwalifikowane posiadające stosowne certyfikaty.

Jest to jednoznaczne z obowiązkiem przeszkoleniaosób,które zajmują się montażem i naprawiają klimatyzacje samochodowe, posiadające przyczyniający się do globalnego ocieplenia czynnik chłodniczy R134a. Pracodawca będzie zobowiązany do wysłania na szkolenie z odzysku substancji swoich pracowników. Zdobycie przez nich specjalnego certyfikatu umożliwi im np. uzupełnianie klimatyzacji czynnikiem chłodniczym. Takie rozwiązanie jest propozycją Ministerstwa Środowiska, które przygotowało projekt ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Posiadanie certyfikatu nie dotyczy tylko pracowników, ale również przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę zajmującą się serwisem, montażem i konserwacją klimatyzacji. Oni także będą musieli mieć odpowiedni dokument. Jego brak będzie równoznaczny z możliwością otrzymania kary od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości nawet 20tys. zł. Natomiast jeśli do pracy przy np. napełnianiu klimatyzacji zostanie dopuszczony pracownik bez odpowiedniego certyfikatu to kara wyniesie 5tys. zł.

Powyższe zmiany zostały wymuszone przez unijne dyrektywy. Jak pokazują założenia ustawy, oprócz serwisantów klimatyzacji samochodowych odpowiedni certyfikat będą musiały zdobyć wszystkie osoby z branży chłodniczej mające styczność z czynnikami chłodniczymi. Projektowane nowe regulacje zakładają wspólny certyfikat obejmujący czynności zarówno z substancjami zubożającymi warstwę ozonową , jak i f-gazami.

Już dziś wiele osób i przedsiębiorców musi mieć podobny dokument. Dlatego tak ważne jest by do czasu wprowadzenia nowej ustawy zdobyć Świadectwo Kwalifikacji i Zieloną Kartę. Umożliwi to przedsiębiorcom oraz pracownikom spokojną pracę z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, którąwykorzystują przy produkcji, przewozie, wprowadzaniu do obrotu, przy odzysku, recyklingu lub unieszkodliwianiu substancji kontrolowanych.Przede wszystkim posiadanie Świadectwa Kwalifikacji pozwoli na uniknięcie kar pieniężnych.

Dlatego warto już dziś zadbać o odpowiednią dokumentację i uprawnienia dla siebie i swoich pracowników. Firma Systherm od wielu lat organizuje szkolenia i certyfikuje kursantów. Posiadamy w tym zakresie duże doświadczenie skutkujące odpowiednim przyswojeniem wiedzy i bardzo wysoką zdawalnością. Zapraszamy do kontaktu z Działem Szkoleń.

Wszystkie dostępne terminy oraz rodzaje szkoleń znajdują się na naszej stronie internetowej:  www.szkoleniasystherm.pl

logo2

Szkolenia HVACR dla Instalatorów