czynniki-chlodnicze

Czynnik chłodniczy R 22 jest obecnie wycofywany, a na jego miejsce wprowadza się ekologiczne zamienniki bardziej przyjazne dla człowieka i środowiska. Obecnie można go używać jedynie w ramach serwisu istniejących instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnychpomp ciepła. Jest to jeden z popularniejszych czynników, dzięki swojej możliwości zastosowania zarówno w chłodnictwie, jak i klimatyzacji i to w pełnym zakresie temperatur.

R-22, czyli CHF2Cl (dwufluorochlorometan) należy do grupy wodorochlorofluorowęglowodorów (niem. HFCKW). Jest to czynnik chlorcowopochodny (freon) o temperaturze wrzenia -41,09 °C. Jest obojętny wobec większości metali poza magnezem. To substancja kontrolowana, która rozkłada się w dużym stopniu już w dolnych warstwach atmosfery, co stanowi zagrożenie dla warstwy ozonowej. Stąd właśnie wprowadzono zakaz używania R22 przy nowych instalacjach. W Polsce obowiązuje także zakaz importu i produkcji urządzeń pracujących na HCFC.

Dostępność czynnika chłodniczego R 22 jest już znacznie ograniczona, ale jeszcze możliwa. Czynnik do dopełniania istniejących instalacji powinien pochodzić z odzysku. Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON jest jedyną organizacją prowadzącą regenerację czynników chłodniczych w Polsce. W praktyce oznacza to, że Fundacja jest obecnie jedynym znanym źródłem legalnego zregenerowanego czynnika R22 w naszym kraju . Ponadto butle zawierający zregenerowany R22 muszą być wyraźnie oznaczone, że zawierają czynnik zregenerowany, a urządzenia, w których podczas serwisowania użyto zregenerowanego czynnika R22, muszą mieć tabliczkę (naklejkę) zawierającą informacje o rodzaju i ilości czynnika.

Tam, gdzie jest to możliwe, już stosuje się wymianę na inny czynnik. Najpopularniejszym zamiennikiem wycofywanej substancji jest czynnik R417A. Jego zastosowanie nie wymusza wymiany oleju w układzie. Może współpracować z olejem mineralnym. Jako inne zamienniki stosować można R419A, R422A, R422D, R423A. Odpowiedni czynnik należy dobrać indywidualnie do parametrów i typu instalacji. Czynnik chłodniczy R22 był stosowany w instalacjach chłodniczych różnej wielkości, w klimatyzacji, transporcie, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, a także w przemyśle spożywczym. Wykorzystuje się go też w chłodziarkach i zamrażarkach przeznaczonych do użytku domowego oraz w meblach chłodniczych. Jednak używanie czynnika R22 od 2015 r. będzie już całkowicie zakazane, zatem wymianę substancji chłodniczej, instalacji bądź urządzeń dobrze jest zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zamienniki Czynnika Chłodniczego R22

czynnikiCzynnik chłodniczy R 22 jest obecnie wycofywany, a na jego miejsce wprowadza się ekologiczne zamienniki bardziej przyjazne dla człowieka i środowiska. Obecnie można go używać jedynie w ramach serwisu istniejących instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Jest to jeden z popularniejszych czynników, dzięki swojej możliwości zastosowania zarówno w chłodnictwie, jak i klimatyzacji i to w pełnym zakresie temperatur.

R-22, czyli CHF2Cl (dwufluorochlorometan) należy do grupy wodorochlorofluorowęglowodorów (niem. HFCKW). Jest to czynnik chlorcowopochodny (freon) o temperaturze wrzenia -41,09 °C. Jest obojętny wobec większości metali poza magnezem. To substancja kontrolowana, która rozkłada się w dużym stopniu już w dolnych warstwach atmosfery, co stanowi zagrożenie dla warstwy ozonowej. Stąd właśnie wprowadzono zakaz używania R22 przy nowych instalacjach. W Polsce obowiązuje także zakaz importu i produkcji urządzeń pracujących na HCFC.

Dostępność czynnika chłodniczego R 22 jest już znacznie ograniczona, ale jeszcze możliwa. Czynnik do dopełniania istniejących instalacji powinien pochodzić z odzysku. Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON jest jedyną organizacją prowadzącą regenerację czynników chłodniczych w Polsce. W praktyce oznacza to, że Fundacja jest obecnie jedynym znanym źródłem legalnego zregenerowanego czynnika R22 w naszym kraju . Ponadto butle zawierający zregenerowany R22 muszą być wyraźnie oznaczone, że zawierają czynnik zregenerowany, a urządzenia, w których podczas serwisowania użyto zregenerowanego czynnika R22, muszą mieć tabliczkę (naklejkę) zawierającą informacje o rodzaju i ilości czynnika.

Tam, gdzie jest to możliwe, już stosuje się wymianę na inny czynnik. Najpopularniejszym zamiennikiem wycofywanej substancji jest czynnik R417A. Jego zastosowanie nie wymusza wymiany oleju w układzie. Może współpracować z olejem mineralnym. Jako inne zamienniki stosować można R419A, R422A, R422D, R423A. Odpowiedni czynnik należy dobrać indywidualnie do parametrów i typu instalacji. Czynnik chłodniczy R22 był stosowany w instalacjach chłodniczych różnej wielkości, w klimatyzacji, transporcie, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, a także w przemyśle spożywczym. Wykorzystuje się go też w chłodziarkach i zamrażarkach przeznaczonych do użytku domowego oraz w meblach chłodniczych. Jednak używanie czynnika R22 od 2015 r. będzie już całkowicie zakazane, zatem wymianę substancji chłodniczej, instalacji bądź urządzeń dobrze jest zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Szkolenia HVACR dla Instalatorów