Badania i ekspertyzy

EKSPERTYZY, BADANIA ODBIORCZE, CERTYFIKACJA BUDYNKÓW I INSTALACJI SYSTHERM

przez 22 lata swojej działalności dzięki wysokim kwalifikacjom pracowników i posiadaniu specjalistycznej aparatury pomiarowej wykonał na zlecenie różnych firm oceny skuteczności działania, wskazanie wad i przyczyn złego działania urządzeń i instalacji z zakresu:

BADANIA, EKSPERTYZY, CERTYFIKATY

 • Chłodnictwo
 • Instalacje przemysłowe i komercyjne
 • Tunele wychładzalnicze
 • Chłodnicze przechowywanie i zamrażanie żywności
 • Komory i meble chłodnicze
 • Agregaty do schładzania cieczy i produkcji lodu
 • Transport chłodniczy
 • Klimatyzacja
 • Instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne
 • Procesy przemysłowe z suszenie i nawilżaniem powietrza
 • Klimatyzatory lokalne i systemy multi
 • Klimatyzacja pojazdów
 • Ogrzewnictwo
 • Instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody
 • Pompy ciepła
 • Izolacje paro- i ciepłochronne budynków i instalacji
 • Komfort cieplny pomieszczeń
 • Świadectwa energetyczne budynków
 • Gospodarka energetyczna
 • Wyznaczanie efektywności działania urządzeń np. COP pomp ciepła
 • Sporządzanie i analiza bilansów energii urządzeń i układów
 • Certyfikaty instalacji i urządzeń
 • Analiza możliwości odzysku ciepła w procesach technologicznych
 • Ochrony środowiska
 • Pomiary hałasu emitowanego przez urządzenia i instalacje
 • Utylizacja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

NAJNOWSZA TECHNIKA POMIAROWA

 • Aparatura i metody pomiarowe
 • Przyrządy o szerokim zakresie i dużej dokładności pomiarów
 • Termometry
 • Manometry i mikromanometry
 • Przyrządy do pomiaru wilgotności
 • Mierniki hałasu
 • Mierniki przepływu cieczy i gazów
 • Mierniki ciepła i energii elektrycznej
 • Mierniki i rejestratory wielkości elektrycznych
 • Kamery termowizyjne
 • Komputerowa rejestracja i analiza wyników pomiarów

ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU ZAWODOWEMU

 • Doświadczenie i kwalifikacje wykonawców
 • Specjaliści z uprawnieniami budowlanymi
 • Rzeczoznawcy SIMP i PZTS
 • Eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa
 • Biegli sądowi
Szkolenia HVACR dla Instalatorów