Wejście w życie nowych regulacji zapisanych w Ustawie z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wprowadzającej wymóg certyfikacji personelu i firm oraz rozpoczęcie w całym kraju zmasowanej akcji szkoleniowej, wzbudziło wiele emocji w branży. Pośród często słusznych komentarzy – negujących zbyt krótki czas przewidziany przez Ustawodawcę na uzyskanie niezbędnych uprawnień od momentu uchwalenia nowego aktu – pojawiły się też głosy kwestionujące zasadność oferowanych szkoleń, a nawet i podważające kompetencje podmiotów je prowadzących.

Nie ulega wątpliwości, że głosy te, choć utrzymanie w pozornym tonie troski o uczestników szkoleń są szkodliwe i wprowadzają niepotrzebny ferment w mało komfortowej sytuacji, w jakiej znalazła się dziś branża. Są one tym bardziej niepokojące, gdyż ich nadawcami są nierzadko osoby / podmioty, które pod pretekstem dbałości o sektor chłodniczo-klimatyzacyjny prowadzą brudną walkę, w celu realizacji swoich partykularnych interesów. Postaramy się zatem zdementować kilka zarzutów. Fakty są bezsprzeczne: po latach przedłużających się prac sejmowych nad w/w ustawą i braku jednoznacznych wytycznych regulujących działalność podmiotów zajmujących się serwisem urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnychpomp ciepła, nasze prawo zostało dostosowane do prawa unijnego. Mimo czekającej nas kolejnej aktualizacji, ze względu na nowelizację przepisów wspólnotowych, mamy dziś konkretne obowiązki do wypełnienia [..]

 

Pełny tekst autorstwa dra inż.  Andrzeja GrzebielcaPrezesa Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP, który ukazał się w kwietniowym numerze Chłodnictwa i Klimatyzacji, dostępny po kliknięciu w link: Kilka uwag o szkoleniach i certyfikacji (PDF)

Szkolenia HVACR dla Instalatorów