Zapytaj o PRODUKT lub WSPÓŁPRACĘ:
Dział Klimatyzacji w Poznaniu: tel. 618 507 531-532, klimatyzacja@systherm.pl
Salon Sprzedaży w Poznaniu: tel. 618 507 521-522, salonsprzedazy@systherm.pl
Oddziały regionalne

POBIERZ: Klimatyzatory GREE – Katalog RAC 2016 [PDF 10 MB]

REGULAMIN PROMOCJI „KUPUJ GREE, TANKUJ ZA FREE!”

 • Organizatorem promocji jest firma Free Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 25/7, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS 0000198686.
 • Promocja trwa od 01.09.2016r. do 30.09.2016r. lub do wyczerpania kart.
 • Promocją objęte są urządzenia z aktualnego Cennika Gree na sezon 2016.
 • W promocji mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na montażu urządzeń klimatyzacyjnych – Instalator. Z promocji wyłączeni są pracownicy organizatora wraz z członkami ich rodzin nawet jeżeli prowadzą działalność opisaną w zdaniu poprzedzającym.
 • Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim zainteresowanym Instalatorom w siedzibie organizatora.
 • Warunkiem uczestnictwa w promocji jest spełnienie poniższych warunków:
  a) Zakup urządzeń klimatyzacyjnych Gree o wartości większej lub równej 2000 zł netto. Premiowane kartą paliwową BP o nominale 50 zł jest 100 pierwszych transakcji zakupowych u każdego Dystrybutora.
 • Nagrodę otrzyma każdy Instalator, który spełni warunki zawarte w regulaminie z zastrzeżeniem punktu 2.
 • Nagrodą w promocji jest karta BP Super Card o wartości 50 zł. Karta BP Super Card uprawnia do zakupu wszystkich produktów i usług dostępnych na stacjach BP.
 • Za każde 2000 zł netto przysługuje jedna nagroda w postaci karty BP SuperCard o wartości 50 zł.
 • Nagrody w promocji przyznawane są na rzecz przedsiębiorstwa Instalatora, w ramach którego prowadzi on działalność gospodarczą, o której mowa w pkt. 4 zdanie 1 niniejszego Regulaminu.
 • Nadzór nad przebiegiem promocji pełni komisja, w skład której wejdą:
  – Elżbieta Krawczyk Grzyb – ORGANIZATOR i w imieniu Dystrybutora: Izabela Ratajczak-Kasprowicz
 • Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty zakończenia promocji pod adresem organizatora wymienionego w punkcie 1.
 • Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Szkolenia HVACR dla Instalatorów