Publikacje Pracowników

Publikacje Pracowników

 • B. Gaziński, J. Plewa, T. Szczepaniak.: Zastosowanie pakietu AutoCAD do Projektowania instalacji chłodniczych. Chłodnictwo Nr 7/91
 • B. Gaziński, G. Krzyżaniak: Metody oceny komór chłodniczych w badaniach Odbiorczych.Chłodnictwo Nr 10/91
 • B. Gaziński, D. Zapolska: „Płytowe wymienniki ciepła”. Chłodnictwo Nr 1/93.
 • D. Frohmberg: Nowe produkty w programie ITE. Chłodnictwo Nr 1/93.
 • B. Gaziński, D. Zapolska: Zestawy półhermetycznych sprężarek typu TWIN firmy DWM COPELAND. Chłodnictwo Nr 2/93.
 • B. Gaziński, G. Krzyżaniak: Pomiary i regulacja temperatury oraz wilgotności”. Chłodnictwo Nr 3/93.
 • G. Krzyżaniak, B. Gaziński, D. Zapolska: Freony a ochrona środowiska. Własności freonu R134a. Chłodnictwo Nr 4/93.
 • G. Krzyżaniak: Poznańskie seminarium szkoleniowe dla chłodników.Chłodnictwo Nr 5/93.
 • G. Krzyżaniak: XXV Jubileuszowe Dni Chłodnictwa. Chłodnictwo Nr 6/93.
 • H. Gerhard, D. Zapolska: Płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów w skraplaczach osiowych. Chłodnictwo Nr 6/99.
 • B. Gaziński: Chłodzenie sprężarek półhermetycznych wtryskiem ciekłego czynnika. Chłodnictwo Nr 1-2/94.
 • E. Chaberko-Janus: Przegląd klimatyzatorów firmy ZENITHAIR. Chłodnictwo Nr 3/94.
 • G. Krzyżaniak: Własności i zakres zastosowania olejów do sprężarek chłodniczych. Chłodnictwo Nr 3/94.
 • G. Krzyżaniak: Seminarium szkoleniowe n/t urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Chłodnictwo Nr 7/94.
 • A. Sakowski: Wymiana starego czynnika R-12 na nowy HCF-134a. Materiały Konferencji Nowe tendencje w chłodnictwie. Politechnika Szczecińska, SIMP. Szczecin, czerwiec 1994 str. 81-90.
 • G. Krzyżaniak: Tunele zamrażalnicze firmy HEINEN. Chłodnictwo Nr 8/94.
 • G. Krzyżaniak: XXVI Dni Chłodnictwa.Chłodnictwo Nr 11/94.
 • B. Gaziński, G. Krzyżaniak: Bilans energii komory chłodniczej. Materiały szkoleniowe. Systherm 1995.
 • G. Krzyżaniak: Seminarium Systhermu. Zastosowanie nowych ekologicznych czynników chłodniczych. Chłodnictwo Nr 7/95.
 • G. Krzyżaniak: Nowe czynniki chłodnicze firmy DuPont. Chłodnictwo Nr 7/95.
 • G. Krzyżaniak: XXVII Dni Chłodnictwa. Chłodnictwo Nr 11/95.
 • A. Deka: Najczęstsze przyczyny uszkodzeń mechanicznych sprężarek.Chłodnictwo Nr 1/96.
 • G. Krzyżaniak: XXVII Dni Chłodnictwa. Chłodnictwo Nr 11/96.
 • G. Krzyżaniak: Szkolenia Systhermu. Chłodnictwo Nr/97.
 • G. Krzyżaniak: Zapotrzebowanie mocy chłodniczej komór i tuneli. Chłodnictwo Nr/97.
 • B. Gaziński, G. Krzyżaniak: Metoda analizy bilansu zapotrzebowania zimna dla zespołu komór. Materiały konferencyjne XXII Poznańskie Dni Chłodnictwa nt. Komputery w projektowaniu, badaniach i eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Poznań czerwiec 1989 str. 40-53.
 • B. Gaziński, G. Krzyżaniak: Techniczne i ekonomiczne uwarunkowanie odzysku ciepła z instalacji chłodniczych. Prace naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej 61 Seria: Konferencje 12 Badania i rozwiązania w ogrzewnictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Wrocław – Szklarska Poręba 24-27 czerwca 1990 Wyd. Politechnika Wrocławska Wrocław 1990.
 • B. Gaziński, J. Plewa,T. Szczepaniak: Zastosowanie pakietu AutoCAD do projektowania instalacji chłodniczych. Materiały Konferencyjne. SIMP Dni Chłodnictwa Poznań 1991.
 • B. Gaziński, D. Zapolska: Zestawy półhermetycznych sprężarek typu TWIN firmy DWM COPELAND.Materiały konferencyjne Dni Chłodnictwa SIMP Poznań 1992.
 • B. Gaziński: Płytowe wymienniki ciepła. Materiały Konferencyjne SIMP XXIV Dni Chłodnictwa Poznań 1992.
 • B. Gaziński: Chłodzenie sprężarek półhermetycznych wtryskiem ciekłego czynnika. Materiały Konferencyjne SIMP XXV Dni Chłodnictwa, Poznań 1993.
 • B. Gaziński: Chłodzenie sprężarek półhermetycznych wtryskiem ciekłego czynnika.Chłodnictwo Nr. 1-2/94.
 • B. Gaziński, G. Krzyżaniak: Metoda analizy bilansu zapotrzebowania zimna dla zespołu komór. Materiały konferencyjne. XX Dni Chłodnictwa SIMP Poznań 1989.
 • B. Gaziński G. Krzyżaniak: Bilans energii komór chłodniczych. Materiały szkoleniowe. Seminaria Systherm. Poznań 1995.
 • B. Gaziński: SYSTHERM – 10 lat tradycji i doświadczeń. Materiały konferencyjne XXX Dni Chłodnictwa, Poznań 1998.
 • B. Gaziński, G. Ignaciak: System sterowania i monitoringu instalacji chłodniczych. Materiały konferencyjne XXX Dni Chłodnictwa Poznań 1998.
 • B. Gaziński, G. Ignaciak: Instalacje chłodnicze w supermarketach. Materiały konferencyjne. XXX Dni Chłodnictwa Poznań 1998.
 • B. Gaziński, G. Krzyżaniak : Wymiarowanie rurociągów w instalacjach chłodniczych. Mat. konf. XXX Dni Chłodnictwa, Poznań 1998.
 • B. Gaziński, G. Ignacik: „Sterowanie i monitoring instalacji chłodniczych”. Chłodnictwo & Klimatyzacja Nr 5/199.
 • B. Gaziński, G. Ignacik: „System sterowania i monitoringu instalacji chłodniczych.” Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna Nr 8/98.
 • B. Gaziński : „Systherm – 10 lat tradycji i doświadczeń”.Technika chłodnicza i klimatyzacyjna Nr 9/1998.
 • B. Gaziński, A. Deka:”Ocena współpracy freonowego agregatu ze sprężarkami śrubowymi produkcji PROFROID z amoniakalnymi frezerami do lodów.” Materiały konferencyjne XXXI Dni Chłodnictwa, Poznań 1999.
 • B. Gaziński, G. Krzyżaniak: Zapotrzebowanie „zimna” dla mebli chłodniczych. Materiały konferencyjne XXXI Dni Chłodnictwa, Poznań 1999.
 • B. Gaziński, Z. Augustynia: Koncepcja systemu zapewnienia jakości w eksploatacji układów chłodniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie Zeszyt nr 25. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Poznań 1999.
 • B. Gaziński, G. Ignacik: Systemy sterowania i monitoringu instalacji chłodniczych.Chłodnictwo 10 str. 31-34 1998.
 • B. Gaziński, A. Dauksza: Agregaty do chłodzenia wody. Materiały konferencyjne XXXII Dni Chłodnictwa, Poznań 2000.
 • B. Gaziński, M. Kijko: System sterowania i monitoringu instalacji chłodniczych w przemyśle. Materiały konferencyjne XXXII Dni Chłodnictwa, Poznań 2000.
 • B. Gaziński, T. Kościelniak: Ocena techniczno-ekonomiczna prototypu agregatu do chłodzenia wody produkcji Systherm Serwis. Materiały konferencyjne XXXII Dni Chłodnictwa, Poznań 2000.
 • B. Gaziński, M. Kijko: System sterowania i monitoringu instalacji chłodniczych w supermarkecie. CHŁODNICTWO Nr 12/2000 str.28.
 • B. Gaziński, M. Kijko: System sterowania i monitorowania instalacji chłodniczych-Newel. Materiały konferencyjne VII Konferencja Energetyków OBRGE Politechnika Śląska Wisła 2001.
 • M. Kijko : System sterowania i monitoringu instalacji chłodniczych. Chłodnictwo i Klimatyzacja 1-2/2001r.
 • B. Gaziński, G. Krzyżaniak: Komory chłodnicze. Budowlany Informator Techniczny 2002/nr 4/
 • B. Gaziński, G. Krzyżaniak : Komory chłodnicze. Charakterystyka techniczna, wymagania i konstrukcja.
 • G. Krzyżaniak, N. Stockfisch: GREE – komfort dla każdego. Chłodnictwo i Klimatyzacja 3/2004.
 • „15 lecie firmy SYSTHERM” Chłodnictwo i klimatyzacja 4/2004.
 • B. Gaziński, G. Krzyżaniak, M. Kijko, N. Stockfisch: Specjalne komory chłodnicze produkcji Systherm.Chłodnictwo tom XXXIX 2004 nr 5
 • B. Gaziński, G. Krzyżaniak, N. Stockfisch: GREE producent z przyszłością. Technika chłodnicza i klimatyzacyjna nr 5/2004.
 • M. Kijko: System sterowania i monitorowania urządzeń klimatyzacyjnych. Chłodnictwo i Klimatyzacja, 5/2004.
 • G. Krzyżaniak, L. Kłos: Oprzyrządowanie pomiarowe instalacji chłodniczych. Chłodnictwo Nr 6/2005.
 • M. Kijko: Chłód latem, ciepło zimą. Mój Hotel 7/200.
 • M. Kijko: Chłodnia w hotelowej restauracji. Mój Hotel 10/2005.
 • P. Adamus: Jak poprawić izolację przechowalni? Warzywa 11/12, 2005r.
 • G. Krzyżaniak, L. Kłos: Meble chłodnicze – charakterystyka, zasady doboru, eksploatacja. Chłodnictwo i Klimatyzacja 11/2005.
 • M. Renz: W trosce o komfort i zdrowie. Twój Przegląd Stomatologiczny 12/2005.
 • B. Gaziński, L. Kłos, G. Krzyżaniak: Przyczyny niesprawności i awarii agregatów i instalacji do schładzania wody lodowej. XXXVII Dni Chłodnictwa, Konferencja Naukowo-Techniczna Poznań, 23-24 listopada 2005.
 • M. Kijko: Komory chłodnicze i mroźnicze w dystrybucji wyrobów mięsnych. Rzeźnik Polski 1/2006.
 • P. Adamus: HACCP w komorach chłodniczych. Rzeźnik Polski 2/2006.
 • M. Kijko: Komory chłodnicze i mroźnicze w dystrybucji wyrobów mięsnych. Chłodnictwo 2006.
 • D. Frohmberg: Meble chłodnicze do sklepu mięsnego. Rzeźnik Polski 3/2006.
 • M. Renz: W trosce o komfort i zdrowie. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 3/2006.
 • B. Gaziński, G. Liebelt-Szypiłko: Klimatyzacja w zakładach mięsnych. Rzeźnik Polski 4/2006.
 • A. Głodkowski: Serwis urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Rzeźnik Polski 7/2006.
 • L. Kłos: Transport chłodniczy artykułów spożywczych. Rzeźnik Polski 8/2006.
 • G. Krzyżaniak: Meble chłodnicze a zużycie energii w obiekcie handlowym. Część I. Rzeźnik Polski 9/2006.
 • G. Krzyżaniak: Meble chłodnicze a zuzycie energii w obiekcie handlowym. Część II. Rzeźnik Polski 9/2006.
 • G. Krzyżaniak, L. Kłos: Diagnostyka układów chłodniczych na podstawie wskazań przyrządów pomiarowych. Rzeźnik Polski 11/2006.
 • B. Gaziński, G. Krzyżaniak, L. Kłos: Agregaty do schładzania wody lodowej, awarie i zapobieganie. Chłodnictwo i Klimatyzacja nr 12/2006.
 • G. Krzyżaniak, L. Kłos: Wyposażenie chłodnicze obiektów handlowych i usługowych. Chłodnictwo 1-2/2007.
 • B. Gaziński, G. Krzyżaniak, L. Kłos: Awarie i czynniki warunkujące niezawodność działania agregatów do schładzania wody lodowej. Chłodnictwo 8/2007.
 • J.Kodym Zakrzewska, E.Satory: Systemy klimatyzacji LG Multi V. Mój Hotel, 3/2008.
 • B. Gaziński, J. Jóźwiak: Analiza niesprawności samochodowych agregatów chłodniczych. Systherm, Materiały Konferencyjne XXXIX Dni Chłodnictwa, 2007.
 • D. Frohmberg: Systherm na targach POLAGRA-TECH 2007, Chłodnictwo & klimatyzacja 10/2007.
 • B. Gaziński, J. Jóźwiak: Tendencje i kierunki rozwoju pomp ciepła na świecie. Chłodnictwo, 1-2/2008.
 • B. Gaziński, J. Jóźwiak: Klimatyzatory GREE w Polsce. Chłodnictwo & Klimatyzacja, 6/2008.
 • B. Gaziński, J. Jóźwiak: Wybrane uszkodzenia agregatów chłodniczych. Chłodnictwo, 7/2008.
 • B. Gaziński, J. Jóźwiak, T. Szmajter: Europejskie standardy w klimatyzacji autobusów. Chłodnictwo & Klimatyzacja, 8/2008.
 • B. Gaziński, J. Jóźwiak, T. Szmajter: Sposoby klimatyzacji autobusów. Chłodnictwo & Klimatyzacja, 9/2008.
 • B. Gaziński, J. Jóźwiak, L. Kłos: Uszkodzenia sprężarek samochodowych agregatów chłodniczych. Chłodnictwo 9/2008.
 • J. Jóźwiak, B. Gaziński, T. Szmajter: Sposoby klimatyzacji autobusów. Chłodnictwo & Klimatyzacja 9/2008.
 • M. Michniewicz: Stulecie Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa i Sto Lat w Chłodnictwie (przekład ref. z jęz. ang.).Chłodnictwo 12/2008.
 • T. Jaroch, B. Gaziński: Pompy ciepła LG – energooszczędny system grzewczy. Inwestycje mieszkaniowe VI/2009.
 • B. Gaziński, J. Jóźwiak-Olszewska : Analiza efektywności regeneracji ciepła w obiegach chłodniczych. Chłodnictwo & Klimatyzacja 12/2010 r.
 • Gaziński B., Plewa J., Szczepaniak T.: Zastosowanie pakietu AutoCAD do Projektowania instalacji chłodniczych. Chłodnictwo Nr 7/91
 • Gaziński B., Krzyżaniak G.: Metody oceny komór chłodniczych w badaniach Odbiorczych. Chłodnictwo Nr 10/91
 • Gaziński B., Zapolska D.: Płytowe wymienniki ciepła. Chłodnictwo Nr 1/93
 • Frohmberg Z.: Nowe produkty w programie ITE. Chłodnictwo Nr 1/93)
 • Gaziński B., Zapolska D.: Zestawy półhermetycznych sprężarek typu TWIN firmy DWM COPELAND. Chłodnictwo Nr 2/93
 • Gaziński B., Krzyżaniak G.: Pomiary i regulacja temperatury oraz wilgotności. Chłodnictwo Nr 3/93
 • Krzyżaniak G., Gaziński B., Zapolska D.: Freony a ochrona środowiska. Własności freonu R134a. Chłodnictwo Nr 4/93
 • Krzyżaniak G.: Poznańskie seminarium szkoleniowe dla chłodników. Chłodnictwo Nr 5/93
 • Krzyżaniak G.: XXV Jubileuszowe Dni Chłodnictwa. Chłodnictwo Nr 6/93
 • Gerhard H., Zapolska D.: Płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów w skraplaczach osiowych. Chłodnictwo Nr 6/99
 • Gaziński B.: Chłodzenie sprężarek półhermetycznych wtryskiem ciekłego czynnika. Chłodnictwo Nr 1-2/94
 • Chaberko-Janus E.: Przegląd klimatyzatorów firmy ZENITHAIR. Chłodnictwo Nr 3/94
 • Krzyżaniak G.: Własności i zakres zastosowania olejów do sprężarek chłodniczych. Chłodnictwo Nr 3/94
 • Krzyżaniak G.: Seminarium szkoleniowe n/t urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Chłodnictwo Nr 7/94
 • Sakowski A.: Wymiana starego czynnika R-12 na nowy HCF-134a. Materiały Konferencji „Nowe tendencje w chłodnictwie” Politechnika Szczecińska, SIMP. Szczecin czerwiec 1994 str. 81-90.
 • Krzyżaniak G.: Tunele zamrażalnicze firmy HEINEN. Chłodnictwo Nr 8/94
 • Krzyżaniak G.: XXVI Dni Chłodnictwa. Chłodnictwo Nr 11/94
 • Gaziński B. Krzyżaniak G.: Bilans energii komory chłodniczej. Materiały szkoleniowe. Systherm Sp. z o.o. 1995. 2aa
 • Krzyżaniak G.: Seminarium Systhermu. Zastosowanie nowych ekologicznych czynników chłodniczych. Chłodnictwo Nr 7/95
 • Krzyżaniak G.: Nowe czynniki chłodnicze firmy DuPont. Chłodnictwo Nr 7/95
 • Krzyżaniak G.: XXVII Dni Chłodnictwa. Chłodnictwo Nr 11/95
 • Deka A.: Najczęstsze przyczyny uszkodzeń mechanicznych sprężarek. Chłodnictwo Nr 1/96
 • Krzyżaniak G.: XXVII Dni Chłodnictwa. Chłodnictwo Nr 11/96
 • Krzyżaniak G.: Szkolenia Systhermu. Chłodnictwo Nr /97
 • Krzyżaniak G.: Zapotrzebowanie mocy chłodniczej komór i tuneli. Chłodnictwo Nr /97
 • B.Gaziński, G.Krzyżaniak: Metoda analizy bilansu zapotrzebowania zimna dla zespołu komór. Materiały konferencyjne XXII Poznańskie Dni Chłodnictwa nt. Komputery w projektowaniu, badaniach i eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Poznań czerwiec 1989 str. 40-53.
 • B.Gaziński, G.Krzyżaniak: Techniczne i ekonomiczne uwarunkowanie odzysku ciepła z instalacji chłodniczych. Prace naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej 61 Seria: Konferencje 12 Badania i rozwiązania w ogrzewnictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Wrocław – Szklarska Poręba 24-27 czerwca 1990 Wyd. Politechnika Wrocławska Wrocław 1990.
 • B.Gaziński, J.Plewa ,T.Szczepaniak: Zastosowanie pakietu AutoCAD do projektowania instalacji chłodniczych. Materiały Konferencyjne . SIMP Dni Chłodnictwa Poznań 1991
 • B. Gaziński, D.Zapolska: Zestawy półhermetycznych sprężarek typu TWIN firmy DWM COPELAND Materiały konferencyjne Dni Chłodnictwa SIMP Poznań 1992.
 • B.Gaziński: Płytowe wymienniki ciepła Materiały Konferencyjne SIMP XXIV Dni Chłodnictwa Poznań 1992.
 • B.Gaziński: Chłodzenie sprężarek półhermetycznych wtryskiem ciekłego czynnika Materiały Konferencyjne SIMP XXV Dni Chłodnictwa, Poznań 1993.
 • B.Gaziński Chłodzenie sprężarek półhermetycznych wtryskiem ciekłego czynnika. Chłodnictwo. Nr. 1-2/94.33 B.Gaziński, G.Krzyżaniak: Metoda analizy bilansu zapotrzebowania zimna dla zespołu komór. Materiały konferencyjne. XX Dni Chłodnictwa SIMP Poznań 1989.
 • B.Gaziński G.Krzyzaniak: Bilans energii komór chłodniczych. Materiały szkoleniowe. Seminaria. Systherm Sp zoo Poznań 1995.
 • B.Gaziński: SYSTHERM – 10 lat tradycji i doświadczeń. Materiały konferencyjne XXX Dni Chłodnictwa, Poznań 1998.
 • B.Gaziński, G. Ignaciak: System sterowania i monitoringu instalacji chłodniczych. Materiały konferencyjne XXX Dni Chłodnictwa Poznań 1998.
 • B.Gaziński, G.Ignaciak: Instalacje chłodnicze w supermarketach. Materiały konferencyjne. XXX Dni Chłodnictwa Poznań 1998.
 • B.Gaziński, G.Krzyżaniak: Wymiarowanie rurociągów w instalacjach chłodniczych. Mat. konf. XXX Dni Chłodnictwa, Poznań 1998.
 • B.Gaziński, G.Ignacik: Sterowanie i monitoring instalacji chłodniczych. Chłodnictwo & Klimatyzacja Nr 5/1998
 • B.Gaziński, G.Ignacik: System sterowania i monitoringu instalacji chłodniczych. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna Nr 8/98
 • B.Gaziński: Systherm – 10 lat tradycji i doświadczeń . Technika chłodnicza i klimatyzacyjna Nr 9/1998 .
 • B.Gaziński, A.Deka: Ocena współpracy freonowego agregatu ze sprężarkami śrubowymi produkcji PROFROID z amoniakalnymi frezerami do lodów. Materiały konferencyjne XXXI Dni Chłodnictwa, Poznań 1999.
 • B.Gaziński, G.Krzyżaniak : Zapotrzebowanie „zimna” dla mebli chłodniczych. Materiały konferencyjne XXXI Dni Chłodnictwa, Poznań 1999.
 • B.Gaziński, Z.Augustyniak: Koncepcja systemu zapewnienia jakości w eksploatacji układów chłodniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie Zeszyt nr 25. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Poznań 1999.
 • B.Gaziński, G.Ignacik: Systemy sterowania i monitoringu instalacji chłodniczych. Chłodnictwo 10 str. 31-34 1998.
 • B.Gaziński, A.Dauksza: Agregaty do chłodzenia wody. Materiały konferencyjne XXXII Dni Chłodnictwa, Poznań 2000.
 • B.Gaziński, M.Kijko: System sterowania i monitoringu instalacji chłodniczych w przemyśle. Materiały konferencyjne XXXII Dni Chłodnictwa, Poznań 2000.
 • B.Gaziński, T.Kościelniak: Ocena techniczno-ekonomiczna prototypu agregatu do chłodzenia wody produkcji Systherm Serwis. Materiały konferencyjne XXXII Dni Chłodnictwa, Poznań 2000.
 • B.Gaziński, M.Kijko: System sterowania i monitoringu instalacji chłodniczych w supermarkecie. CHŁODNICTWO Nr 12/2000 str.28.
 • B.Gaziński, M.Kijko: System sterowania i monitorowania instalacji chłodniczych – Newel. Materiały konferencyjne VII Konferencja Energetyków OBRGE Politechnika Śląska Wisła 2001.
 • M.Kijko : System sterowania i monitoringu instalacji chłodniczych. Chłodnictwo i Klimatyzacja 1-2/2001r.
 • B.Gaziński, G.Krzyżaniak: Komory chłodnicze. Budowlany Informator Techniczny 2002/ nr 4
 • B.Gaziński, G.Krzyżaniak: Komory Chłodnicze .Charakterystyka techniczna, wymagania i konstrukcja.
 • G.Krzyżaniak, N.Stockfisch: GREE – komfort dla każdego. Chłodnictwo i Klimatyzacja 3/2004.
 • B.Gaziński, G.Krzyżaniak, M.Kijko, N.Stockfisch: Specjalne komory chłodnicze produkcji Systherm. Chłodnictwo tom XXXIX 2004 nr 5
 • B.Gaziński, G.Krzyżaniak, N. Stockfisch: GREE producent z przyszłością. Technika chłodnicza i klimatyzacyjna nr 5 /2004.
 • G.Krzyżaniak, L.Kłos: Oprzyrządowanie pomiarowe instalacji chłodniczych. Chłodnictwo Nr 6 /2005.
 • M.Kijko: Chłód latem, ciepło zimą. Mój Hotel 7/2005
 • M.Kijko: Chłodnia w hotelowej restauracji. Mój Hotel 10/2005.
 • P.Adamus : Jak poprawić izolację przechowalni? Warzywa 11/12 2005r.
 • G.Krzyżaniak, L.Kłos : Meble chłodnicze – charakterystyka, zasady doboru, eksploatacja. Chłodnictwo i Klimatyzacja 11/2005
 • M.Renz : W trosce o komfort i zdrowie. Twój Przegląd Stomatologiczny 12/2005
 • B.Gaziński, L.Kłos, G.Krzyżaniak: Przyczyny niesprawności i awarii agregatów i instalacji do schładzania wody lodowej. XXXVII Dni Chłodnictwa, Konferencja Naukowo-Techniczna Poznań, 23-24 listopada 2005.
 • M.Kijko: Komory chłodnicze i mroźnicze w dystrybucji wyrobów mięsnych. Rzeźnik Polski 1/2006
 • P.Adamus: HACCP w komorach chłodniczych. Rzeźnik Polski 2/2006.
 • M.Kijko: Komory chłodnicze i mroźnicze w dystrybucji wyrobów mięsnych. Chłodnictwo 2006
 • D.Frohmberg: Meble chłodnicze do sklepu mięsnego. Rzeźnik Polski 3/2006
 • M.Renz: W trosce o komfort i zdrowie. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 3/2006
 • B.Gaziński, G.Liebelt-Szypiłko: Klimatyzacja w zakładach mięsnych. Rzeźnik Polski 4/2006.
 • A.Głodkowski: Serwis urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Rzeźnik Polski 7/2006
 • L.Kłos: Transport chłodniczy artykułów spożywczych. Rzeźnik Polski 8/2006
 • G.Krzyżaniak: Meble chłodnicze a zuzycie energii w obiekcie handlowym. Część I. Rzeźnik Polski 9/2006
 • G.Krzyżaniak: Meble chłodnicze a zuzycie energii w obiekcie handlowym. Część II. Rzeźnik Polski 9/2006
 • G.Krzyżaniak, L.Kłos: Diagnostyka układów chłodniczych na podstawie wskazań przyrządów pomiarowych. Rzeźnik Polski 11/2006
 • B.Gaziński, G.Krzyżaniak, L.Kłos: Agregaty do schładzania wody lodowej, awarie i zapobieganie. Chłodnictwo i Klimatyzacja nr 12/2006.
 • G.Krzyżaniak, L.Kłos: Wyposażenie chłodnicze obiektów handlowych i usługowych. Chłodnictwo 1-2/2007.
 • B.Gaziński, G.Krzyżaniak, L.Kłos: Awarie i czynniki warunkujące niezawodność działania agregatów do schładzania wody lodowej. Chłodnictwo 8/2007.
 • J.Kodym Zakrzewska, E.Satory: Systemy klimatyzacji LG Multi V. Mój Hotel , 3/2008.
 • B.Gaziński, J.Jóźwiak: Analiza niesprawności samochodowych agregatów chłodniczych. Systherm, Materiały Konferencyjne XXXIX Dni Chłodnictwa, 2007.
 • D.Frohmberg : Systherm na targach POLAGRA-TECH 2007, Chłodnictwo&klimatyzacja 10/2007.
 • B.Gazinski, J.Jóźwiak: Tendencje i kierunki rozwoju pomp ciepła na świecie. Chłodnictwo, 1-2/2008.
 • B.Gaziński, J.Jóźwiak: Klimatyzatory GREE w Polsce. Chłodnictwo&Klimatyzacja, 6/2008.
 • B.Gaziński, J.Jóźwiak: Wybrane uszkodzenia agregatów chłodniczych. Chłodnictwo, 7/2008.
 • B.Gaziński, J.Jóźwiak, T.Szmajter: Europejskie standardy w klimatyzacji autobusów. Chłodnictwo&Klimatyzacja, 8/2008.
 • B.Gaziński, J.Jóźwiak, T.Szmajter: Sposoby klimatyzacji autobusów. Chłodnictwo&Klimatyzacja, 9/2008.
 • B.Gaziński, J.Jóźwiak, L.Kłos: Uszkodzenia sprężarek samochodowych agregatów chłodniczych. Chłodnictwo 9/2008
Szkolenia HVACR dla Instalatorów