Tag Archives: zarządzenia

FAKTURY ZA PALIWO I USŁUGI MOTORYZACYJNE Na fakturach kosztowych za wszelkie usługi motoryzacyjne oraz zakup paliwa musi być wpisany numer rejestracyjny samochodu, którego usługa dotyczyła. Numer rejestracyjny samochodu musi być wpisany przez wystawcę faktury (odbiorca faktury z tyłu opisuje fakturę, jak każdą kosztową, potwierdzając swoim opisem i podpisem poniesiony koszt) Nieopisanych faktur dział księgowości nie będzie rozliczać i wprowadzać do systemu, koszty ponosić będzie osoba, która nie dopełniła […]

Szkolenia HVACR dla Instalatorów