Założenie firmy SYSTHERM Sp. z o.o.

Założenie firmy SYSTHERM Sp. z o.o. przez pracowników Politechniki Poznańskiej:
dra inż. Pawła Cieślińskiego, mgra inż. Zbigniewa Figasa oraz dra inż. Bolesława Gazińskiego