Powstanie SYSTHERM s.c.

Powstanie firmy SYSTHERM s.c. zajmującej się obrotem towarami używanymi