Powstanie trzech osobnych działów

Biuro firmy przy ul. Gajowej 6.

  • Dział Zagraniczny
  • Dział Informatyki i Ochrony Środowiska
  • Dział Chłodnictwa i Klimatyzacji