Oddanie do użytku nowego biurowca

Zatrudnienie przekracza 100 pracowników