Podsumowanie

Serwisowanie około 100 sztuk klimatyzatorów różnych producentów