Rozwój firmy

Wykonanie kompletnej hali magazynowej o powierzchni 900 m² oraz produkcyjnej o powierzchni 450 m². Modernizacja 30 komór chłodniczych o łącznej powierzchni 1000 m²