Szkolenia F-gazowe

Otrzymanie akredytacji UDT i uzyskanie uprawnienia do prowadzenia szkoleń, egzaminów oraz wydawania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnie z Ustawą F-gazową z dnia 15 maja 2015 r.

W szkoleniach organizowanych przez Akademię SYSTHERM wzięło udział ponad 1200 osób