Zmiana lokalizacji firmy

Przeniesienie firmy do nowej siedziby na terenie „Wiepofamy” przy ul. Janickiego w Poznaniu