Wiosenna promocja szkoleniowa dla klientów w Akademii SYSTHERM trwa. Zaloguj się w strefie Partnera i odbierz kod promocyjny na Szkolenia F-gazowe i Warsztaty Klimatyzacyjne, które odbędą się jeszcze w czerwcu.

SZCZEGÓŁY SZKOLEŃ:

CERTYFIKATY DLA PERSONELU – SZKOLENIA F-GAZOWE KAT. I,II

DLA KOGO : przeznaczone dla personelu zajmującego się serwisowaniem, instalacją, nadzorem instalacji chłodniczej zawierającej fluorowane gazy cieplarniane.

OPIS : Szkolenie uprawnia do zdobycia certyfikatu dla personelu kat. I, II – wykonującego prace w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnychpomp ciepła, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń.

Powyższe kategorie uprawniają do wykonywania następujących czynności :

KATEGORIA I – kontrola szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach; odzysk, instalacja, konserwacja lub serwisowanie wszystkich urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane

KATEGORIA II – kontrola szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, bez ingerencji w układ chłodniczy; odzysk, instalacja, konserwacja lub serwisowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach;

CZAS TRWANIA : Szkolenie trwa 2 dni

NAJBLIŻSZE WOLNE TERMINY:

 

WARSZTATY KLIMATYZACYJNE

DLA KOGO : przeznaczone dla personelu konserwacyjnego, montażowego, eksploatacyjnego i serwisowego urządzeń chłodniczych pracujących jako chłodziarki lub/i pompy ciepła.

OPIS : Tematyka szkolenia obejmuje podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne z klimatyzacji. Z ważniejszych tematów można wymienić: Podstawy klimatyzacji, Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji, Zasady doboru urządzeń klimatyzacyjnych. W części praktycznej szkolenia omawiane są m.in. zasady montażu i demontażu, czynności serwisowe przy urządzeniach klimatyzacyjnych. Warsztaty są bardzo dobrym wstępem do szkolenia przeprowadzanego na certyfikacje F-gazową.

Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie.

CZAS TRWANIA : Szkolenie trwa 2 dni.

NAJBLIŻSZY WOLNY TERMIN: 20.06.2016

Szkolenia HVACR dla Instalatorów