XLVI Dni Chłodnictwa

Już po raz 46 firma Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. wraz z Towarzystwem Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP pragnie zaprosić Państwa  do udziału podczas Dni Chłodnictwa odbywających się

19-20 listopada 2014r. w Poznaniu

n/t:

 ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE URZĄDZEŃ I INSTALACJI CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH ORAZ POMP CIEPŁA

Obecność Państwa stworzy możliwość poznania nowych produktów oraz rozwiązań technologicznych, a równocześnie zapewni dotarcie do potencjalnych kontrahentów i nawiązaniu nowych kontaktów handlowych

Zachęcamy do uczestnictwa.

W konferencji swoje uczestnictwo zdeklarowały takie firmy jak :

Gree, Area Cooling Solutions, Honeywell, KLIMA-THERM S.A, Beijer Ref, Testo, Armacell Polska, Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych ,,PZŁ-Dębica”, Belimo, Teko Polska, Ziehl Abegg

Poniżej przedstawiamy planowane prezentacje produktów wybranych firm oraz referaty plenarne:

 1. Zalewski M: Analiza doboru pompy ciepła powietrze woda WATERSTAGE. Wybór punktu biwalentnego . KLIMA THERM S.A
 2. Pudelski M: Elektroniczne przyrządy pomiarowe TESTO dedykowane do przemysłu chłodniczego. TESTO Sp. z o.o.
 3. Erchard E: Oszczędność energii w układach chłodniczych i grzewczych przy zastosowaniu zaworu Energy Vavle firmy BELIMO. BELIMO Siłowniki S.A.
 4.  Grzelka G: Energooszczędne rozwiązania techniczne urządzeń dla instalacji chłodniczej marketowej w kontekście nowych regulacji F-gazowych . TEKO Polska Sp. z o.o.
 5.  Bocar I: Energooszczędne rozwiązania firmy Honeywell dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.  Honeywell.
 6. Gumienny M: Urządzenia z wykorzystaniem techniki inwerterowej. Area Cooling Solution
 7. Winkowski A., Mazur B: Sprężarka z automatyczną regulacją sprężu wewnętrznego i zasada działania. Parametry charakterystyczne, zastosowanie i dobór. Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL DĘBICA.
 8.  Obracaj D: Sposoby redukcji ciśnienia hydrostatycznego w instalacjach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 9. Krawczykowski R: Nowa perspektywa finansowa UE – możliwości rozwoju dla branży chłodniczej. Europejska Grupa Szkoleniowo – Doradcza.
 10. Stęplewska U., Wróbel-Jedrzejewska M: Instalacje chłodnicze w aspekcie ograniczania śladu węglowego CF (Carbon Footprint). Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi.
 11. Grzebielec A., Rusowicz A., Kossakowski W., Osmólski J: Wpływ umiejscowienia wymiennika regeneracyjnego na efektywność pracy termoakustycznego urządzenia chłodniczego. Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej.
 12. Ruciński A.,Mierzejewski T: Straty ciśnienia w przepływach dwufazowych czynników chłodniczych w mikrokanałach – przegląd metod obliczeniowych. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej.
 13. Bohdal T., Sikora M., Widomska K: Badanie skraplania mieszanin zeotropowych w minikanałach. Politechnika Koszalińska, Katedra  Techniki Cieplnej i Chłodnictwa.
 14. Bohdal T., Kruzel M., Sikora M: Badanie skraplania czynnika chłodniczego  w pionowym minikanale rurowym. Politechnika Koszalińska, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa.
 15. Grzebielec A:.,Ociepa M: Możliwość zastosowania nowoczesnych algorytmów sterowania w powietrznych pompach ciepła dużych mocy. Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej.
 16. Rusowicz A.,Baranowski P.,Leszczyński M.,Sienkiel D: Badania nad zastosowaniem powietrznych mikrostrumieni do chłodzenia elektroniki. Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej.
 17. Gaziński M., Brus K..: Jaki czynnik chłodniczy na dziś, a jaki na jutro? Systherm D. Gazińska s.j.
 18. Gaziński M: Zastosowanie sprawności Lorentza do oceny pomp ciepła. Systherm Poznań.
 19. Karwacki J., Mizera G., Butrymowicz D., Grzegorzewska M., Adamicki F:  Ewaluacja eksperymentalna pracy układów chłodniczych obsługujących komorę składową kapusty pekińskiej. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk, Politechnika Białostocka; Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice (afiliacja Projekt PBS).
 20. Butrymowicz D., Gagan J., Dudar A., Łukaszuk M., Skiepko T: Badania eksperymentalne wymiany ciepła i oporów przepływu w minikanałowym wymienniku ciepła. Politechnika Białostocka (afiliacja Projekt PBS).
 21. Kołodziejczyk M., Śmierciew K., Gagan J., Butrymowicz D: Obliczenia numeryczne wymiany ciepła i masy w przechowalni kapusty pekińskiej. Politechnika Białostocka (afiliacja Projekt PBS).
 22. Mizera G., Butrymowicz D., Karwacki J., Grzegorzewska M., Adamicki F: Ewaluacja pracy pośredniego układu chłodzenia z zastosowaniem propanu dla komory składowej marchwi. Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Politechnika Białostocka, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice (afiliacja Projekt POiG).
 23. Przybyliński T., Butrymowicz D., Śmierciew K., Karwacki J: Badania eksperymentalne wymiany ciepła w inżektorze cieczowo-parowym dla izobutanu. Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Politechnika Białostocka  .
 24. Butrymowicz D., Przybyliński T., Karwacki J., Baj P., Śmierciew K., Mizera G, Trela M: Badania pracy strumienicy dwufazowej cieczowo-parowej dla dwutlenku węgla. Politechnika Białostocka, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Engineering Design Centre, Instytut Lotnictwa w Warszawie .
 25. Kołodziejczyk M., Gagan J., Butrymowicz D., Karwacki J.: Badania eksperymentalne stanu powietrza w komorze składowej marchwi. Politechnika Białostocka, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
 26. Karwacki J., Butrymowicz D: Analiza możliwości wykorzystania efektu pompowania kapilarnego dla czynników chłodniczych. Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Politechnika Białostocka.
 27. Wojtan L.: Zastosowanie i budowa pomp ciepła dużej mocy dla ciepłownictwa sieciowego. FRIOTHERM AG
 28. Ziółkowski A.: Systemy certyfikacji dla branży pomp ciepła. Urząd Dozoru Technicznego, Poznań
 29. Klimosz F.: DIXEL sterowniki i regulatory dla systemów chłodniczych. DXL Sp. z o.o.
 30. Nowości w prawie dotyczącym chłodnictwa i klimatyzacji, certyfikacja osób i firm. Ministerstwo Ochrony Środowiska
 31. Butrymowicz D., Przybyliński T., Karwacki J., Baj P., Śmierciew K., Mizera G, Trela M: Badania eksperymentalne  stanu  powietrza w komorze składowej marchwi. Politechnika Białostocka, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Engineering Design Centre, Instytut Lotnictwa w Warszawie .
 32. Karwacki J., Butrymowicz D: Analiza możliwości wykorzystania efektu pompowania kapilarnego dla czynników chłodniczych. Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Politechnika Białostocka .

Mamy nadzieję, że propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, a konferencja stanie się miejscem wymiany doświadczeń zawodowych.

 Osoby, które brały udział w naszych szkoleniach otrzymują rabat na uczestnictwo w konferencji. Szczegóły szkolenia@systherm.pl

Konferencja finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.szkoleniasystherm.pl