19 lipca 2017 roku senatorowie pozytywnie rozpatrzyli nowelizację, dotyczącą obowiązującej ustawy f-gazowej. Po 30 dniach od jej ogłoszenia zmiany wejdą w życie.
Nowelizacja zawiera szereg nowości znacząco wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw działających w branży chłodniczo-klimatyzacyjnej oraz firm wykorzystujących urządzenia zawierające substancje zubażające warstwę ozonową (f-gazy).
Zapraszamy na czterogodzinne szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną najważniejsze zmiany w ustawie, w tym nowe obowiązki i kary dla personelu i operatorów.

SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE DLA:

  • osób odpowiedzialnych za stan techniczny urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła;
  • instalatorów, serwisantów zajmujących się konserwacją chłodni, klimatyzacji i pomp ciepła;
  • producentów urządzeń chłodniczych, klimatyzacji, pomp ciepła;
  • operatorów oraz osób które zajmują się rocznym rozliczeniami.

TEMATYKA:

  • Kogo jeszcze obejmie obowiązek certyfikacji dla personelu?
  • Jakich procedur należy dopełnić aby wywiązać się z obowiązków wobec środowiska – ewidencja odpadów, opłaty za emisje…ect.?
  • Jak wygląda nowa etykieta?
  • Jak zmienią się zasady okresowej kontroli szczelności?
  • Jakie konsekwencje niesie ze sobą nowelizacja ustawy o SZWO i F-GAZACH?
  • Jak zmieniony zostanie CENTRALNY REJEST OPERATORÓW?

CENA: 499zł brutto/os (cena promocyjna ważna do 14.08)

Terminy szkoleń i zapisy w Akademii SYSTHERM: 61 8507 505-506, szkolenia@systherm.pl, www.szkoleniasystherm.pl

Szkolenia HVACR dla Instalatorów